I Norge velger halvparten å bli konfirmert i en kirke. La oss gi dem det aller beste!

Vi har opplevd Smak og se som en enorm hjelp i vårt konfirmantarbeid. Manualen med dets tilrettelegging for undervisning og ressurser til samlinger er to viktige grunner for at Oslo-arbeidet i Frikirken har valgt å bruke Smak og se.

David Fjeldskår, Oslo Østre Frikirke

Smak og se er et bra konsept og gir konfirmantene både god, innholdsrik og variert undervisning – samtidig som de får rom til å reflektere over innholdet selv. Så er det deilig ikke hele tiden å finne opp kruttet på nytt selv!

Ruth Miriam Foss, ungdomsprest Lyngdal kirke

Smak og se inneholder relevant tematikk for ungdommene, men en tydelig Jesus-tråd. Det er et bra smågruppeopplegg, som gjør det enkelt å lede gruppen på en god måte

Isak Gilde, studentpastor Salem Trondheim

Se video for å lære mer om Smak og Se

Våre verdier

1.

Vi vil at konfirmantene skal bli kjent med Gud

2.

Vi vil gi konfirmantene et sant bilde av troen på Jesus og livet som etterfølger av ham

3.

Vi vektlegger relasjonsbygging til konfirmantene og deres familie

4.

Vi vil bygge et godt lederteam å lede sammen med

5.

Vi vil at konfirmasjonsarbeidet kobles til menigheten for øvrig

Ofte stilte spørsmål

Hvem står bak Smak og se?

Smak og se konfirmasjonsmanual drives av IMI-kirken og Awana Norge. Teamet som leder, utvikler og følger opp brukerne av manualen består av to representanter fra hver disse enhetene, samt to representanter fra Den Norske Kirke.

Hvem kan bruke Smak og se?

Alle menigheter som driver eller ønsker å starte et konfirmasjonsarbeidet kan bruke manualen. Per 2022 er det ca 40 menigheter som bruker manualen, med god geografisk spredning og på tvers av mange ulike kirkesamfunn.

Hvordan kan jeg starte med å bruke Smak og se?

Vi har uforpliktende introsamlinger for nye bruker hvor man kan bli bedre kjent med manualen og lettere ta en avgjørelse på hvorvidt dette er en riktig manual å velge for deres menighet. Etter deltagelse på introsamlingen kan man kjøpe tilgang på manualen og gå i gang! Trykk på knappen på forsidebildet som sier «Interessert?», og fyll ut skjemaet slik at vi kan komme i kontakt med deg! Vi ønsker å svare på dine spørsmål og hjelpe deg i gang.

Hva slags oppfølging får jeg ved å bruke manualen?

Det er viktig for oss å sikre god oppfølging og hjelp til å lykkes. Derfor har vi en oppstartsamtale for alle nye brukere av manualen, samt en samtale med en i vårt lederteam både om høsten og våren. Utover dette forplikter alle brukere av manualen på å delta på den årlige lederdagen (digital og fysisk) i starten av juni. Her får vi høre oppmuntrende historier fra andre konfirmasjonsarbeid, inspirasjon til veien videre og konkrete tips til videre utvikling.

Hva består konfirmasjonsmanualen av?

Konfirmasjonsmanualen er ikke kun ment til å være en hjelp til undervisning, men et verdisett på hvordan man driver og leder et konfirmasjonsarbeid. Derfor har vi egne kapitler om bakgrunn, verdier, hvordan bygge lederteam og gi ledertrening osv. Vi har ideer på hvordan man kan legge opp året, og ideer til sosiale kvelden/sammenkomster. Utover dette er det 18 undervisningsopplegg m/presentasjoner og smågruppeopplegg.

Koster det mye å bruke manualen?

Det koster kr 2000 for å få tilgang til manualen. Dette er en engangssum som gir tilgang til nye reviderte utgaver som måtte komme.

Utover dette betaler man en årlig sum på kr 200 per konfirmant for å sikre at Smak og se kan drive oppfølging og videreutvikling.

Har menigheter mange konfirmanter, gjelder flg priser:
Pris pr konfirmant (opptil 50 konfirmanter): kr 200
Pris pr konfirmant (fra nr 51-100): kr 50
Pris pr konfirmant fra nr 101 og oppover: Gratis!

Det er mulig å registrere konfirmasjonsarbeid som bruker Smak og se i K-stud. Dersom man gjør dette, vil dere som menighet gå i overskudd ved å bruke manualen.

Smak og se er et samarbeid mellom